Πολιτική Επιστροφών

Ο καταναλωτής δύναται να ασκήσει το εκ του νόμου δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος τιμήματος για την αγορά (αξία προϊόντος και κόστος αποστολής), υπό την αναγκαία προϋπόθεση να βρίσκεται το προϊόν συσκευασμένο, αμεταχείριστο και στην αυτή αρχική μορφή της παραλαβής του. Η προθεσμία για την επιστροφή προϊόντος είναι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει το κατάστημα για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται:

α. είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του ν. 2251/1994,

β. είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να δηλώνει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (αρ. 3ε παρ. 1, 3β παρ. 1 εδ. η και 3ζ παρ. 1 ν. 2251/1994).


Ολική ή μερική ακύρωση της παραγγελίας:Kατόπιν συνεννόησης (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας του, εφόσον δεν την έχει παραλάβει. Η επιστροφή τυχόν καταβληθέντος χρηματικού ποσού γίνεται, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, με επιστροφή των χρημάτων μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ενώ σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή με κατάθεση μετρητών, με επιστροφή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα προτείνει στο κατάστημα μας ο πελάτης (ως δικαιούχος αυτού) μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.